ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 22/09/2565

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank API

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank API

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: สำนักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี: บจก. วอท เดอะ ดัก
หมายเลขบัญชี: 0608071008

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 6 วันทำการ

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 0 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1 - (Gram) 9ค่าจัดส่ง (฿) 40.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 15ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16 - (Gram) 19ค่าจัดส่ง (฿) 59.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20 - (Gram) 30ค่าจัดส่ง (฿) 60.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 31 - (Gram) 40ค่าจัดส่ง (฿) 70.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 41 - (Gram) 50ค่าจัดส่ง (฿) 80.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 51 - (Gram) 60ค่าจัดส่ง (฿) 90.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 61 - (Gram) 70ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 71 - (Gram) 80ค่าจัดส่ง (฿) 110.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 81 - (Gram) 90ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 91 - (Gram) 100ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 101 - (Gram) 110ค่าจัดส่ง (฿) 140.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 110ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 20 วันทำการ

 • ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • ซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้นค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 14 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 14 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • FedEx [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 9 ค่าจัดส่ง (฿) 1,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 19ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20 - (Gram) 29ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 30 - (Gram) 39ค่าจัดส่ง (฿) 1,800.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 39ค่าจัดส่ง (฿) 2,000.00
 • FedEx [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 9 ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 950.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • DHL [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 30 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 9 ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 550.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 30 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 9 ค่าจัดส่ง (฿) 650.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10 - (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 700.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 750.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 30 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 10 ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11 - (Gram) 20ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21 - (Gram) 30ค่าจัดส่ง (฿) 1,100.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 30ค่าจัดส่ง (฿) 1,200.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 14 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 14 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 1,000.00
 • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 1 วัน