ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 22/09/2022

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

Pay with Thai QR Payment via KBank API

Pay with Thai QR Payment via KBank API

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
ສາຂາ: สำนักพหลโยธิน
ຊື່ບັນຊີ: บจก. วอท เดอะ ดัก
ໝາຍເລກບັນຊີ: 0608071008

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ

Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 6 ວັນທຳການ

 • Weight less than or equal to (Gram) 0 Delivery fee (฿) 0.00
 • Weight between (Gram) 1 - (Gram) 9Delivery fee (฿) 40.00
 • Weight between (Gram) 10 - (Gram) 15Delivery fee (฿) 50.00
 • Weight between (Gram) 16 - (Gram) 19Delivery fee (฿) 59.00
 • Weight between (Gram) 20 - (Gram) 30Delivery fee (฿) 60.00
 • Weight between (Gram) 31 - (Gram) 40Delivery fee (฿) 70.00
 • Weight between (Gram) 41 - (Gram) 50Delivery fee (฿) 80.00
 • Weight between (Gram) 51 - (Gram) 60Delivery fee (฿) 90.00
 • Weight between (Gram) 61 - (Gram) 70Delivery fee (฿) 100.00
 • Weight between (Gram) 71 - (Gram) 80Delivery fee (฿) 110.00
 • Weight between (Gram) 81 - (Gram) 90Delivery fee (฿) 120.00
 • Weight between (Gram) 91 - (Gram) 100Delivery fee (฿) 130.00
 • Weight between (Gram) 101 - (Gram) 110Delivery fee (฿) 140.00
 • Weight more than (Gram) 110Delivery fee (฿) 150.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 20 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 20 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 20 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 20 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Total item-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 20 ວັນທຳການ

 • Less than or equal to 1 item(s) Delivery fee (฿) 1,000.00
 • More than 1 item(s)Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,500.00
 • FedEx [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30

 • Weight less than or equal to (Gram) 9 Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Weight between (Gram) 10 - (Gram) 19Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Weight between (Gram) 20 - (Gram) 29Delivery fee (฿) 1,500.00
 • Weight between (Gram) 30 - (Gram) 39Delivery fee (฿) 1,800.00
 • Weight more than (Gram) 39Delivery fee (฿) 2,000.00
 • FedEx [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 20

 • Weight less than or equal to (Gram) 9 Delivery fee (฿) 900.00
 • Weight between (Gram) 10 - (Gram) 20Delivery fee (฿) 950.00
 • Weight more than (Gram) 20Delivery fee (฿) 1,000.00
 • DHL [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 30 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 20

 • Weight less than or equal to (Gram) 9 Delivery fee (฿) 500.00
 • Weight between (Gram) 10 - (Gram) 20Delivery fee (฿) 550.00
 • Weight more than (Gram) 20Delivery fee (฿) 600.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 30 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 20

 • Weight less than or equal to (Gram) 9 Delivery fee (฿) 650.00
 • Weight between (Gram) 10 - (Gram) 20Delivery fee (฿) 700.00
 • Weight more than (Gram) 20Delivery fee (฿) 750.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 30 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30

 • Weight less than or equal to (Gram) 10 Delivery fee (฿) 900.00
 • Weight between (Gram) 11 - (Gram) 20Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Weight between (Gram) 21 - (Gram) 30Delivery fee (฿) 1,100.00
 • Weight more than (Gram) 30Delivery fee (฿) 1,200.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • Thailand Post [ ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ ] ປະເທດທີ່ເຫຼືອທົ່ວໂລກ

  Flat rate shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 14 ວັນທຳການ

 • Delivery fee (฿) 1,000.00
 • ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

  ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ພາຍໃນ 1 ວັນ